تیم ویژه‌ای از پلیس امنیت اقتصادی به منظور نظارت بر توزیع عادلانه بار در بنادر، پایانه‌ها و گمرکات استان هرمزگان به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در گفت و گو با میزان با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در روند توزیع بار میان رانندگان کامیون که منجر به شکایاتی در این حوزه شده بود از ورود مدعی العموم به موضوع با هدف احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان و تبعیض علیه آن‌ها خبر داد.

مجتبی قهرمانی خاطرنشان کرد: با هدف نظارت بر توزیع عادلانه بار میان رانندگان و برخورد با هرگونه تخلف و بارگیری غیرمجاز و خارج از نوبت، با دستور قضایی تیم ویژه‌ای از پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان تشکیل و در بنادر، پایانه‌ها و گمرکات گزارشات را دریافت می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: در صورت گزارش ضابطین قضایی مبنی بر هرگونه تخلف و بی توجهی به نوبت دهی از سوی رانندگان، متصدیان، مسئولان توزیع بار و شرکت‌های حمل و نقل، یا دریافت مبالغ اضافی، با متخلفان بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.