– نشست مشترک مدیران کل ثبت اسناد و املاک، امور اقتصادی دارایی و آموزش و پرورش استان گیلان به منظور ساماندهی وصدور سند کاداستری املاک دولتی با اولویت اراضی تحت تولیت آموزش وپرورش برگزار شد. در این جلسه علی اصغر اسدی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان با اشاره به فواید صدور اسناد مالکیت […]

– نشست مشترک مدیران کل ثبت اسناد و املاک، امور اقتصادی دارایی و آموزش و پرورش استان گیلان به منظور ساماندهی وصدور سند کاداستری املاک دولتی با اولویت اراضی تحت تولیت آموزش وپرورش برگزار شد.

در این جلسه علی اصغر اسدی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان با اشاره به فواید صدور اسناد مالکیت کاداستری گفت:نظارت و کنترل بر املاک، کاهش دعاوی، جلوگیری از صدور اسناد معارض، تعرض و تعدی به اموال از جمله ویژگی‌های اسناد کاداستری است.

 همچنین در این جلسه مقرر شد کلیه اراضی تحت تولیت آموزش و پرورش استان گیلان بمنظور تکمیل بانک جامع کاداستر وصدور سند مالکیت با هماهنگی اداره کل اقتصادی دارایی ومعاونت نظارت مالی وخزانه معین استان پس ازتهیه نقشه‌های UTM در سامانه شمیم جهت بارگذاری در بانک کاداستر به اداره کل ثبت اسناد واملاک استان ارائه شود تا نسبت به صدور اسناد مالکیت کاداستری آموزش وپرورش همکاری و تسهیل وتسریع شود.