سرپرست ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نهاد‌های دولتی استان مکلفند به اداره ثبت اسناد و املاک استان مراجعه و نسبت به سند دار کردن اموال غیر منقول خود اقدام کنند.
 در نشست مشترک مدیران کل ثبت اسناد و املاک و امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد تفاهم نامه همکاری در زمینه صدور اسناد مالکیت دولتی امضا شد.

زمان خوب گفت: بر اساس این تفاهم نامه اداره ثبت اسناد و املاک استان به عنوان صادرکننده سند مالکیت و اداره امور اقتصاد و دارایی استان در بحث اسناد مالکیت دولتی همکاری خواهند داشت.

وی اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در اجرای مواد ۳، ۹ و ۱۱ قانون حدنگار (کاداستر) کشور و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و ماده ۳۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ منعقد شده است.
خوب تصریح کرد: این تفاهم‌نامه شامل همکاری متقابل در پاسخگویی به استعلامات ثبتی و تبدیل تمام اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تک برگی فاقد شماره دفتر الکترونیک موجود در مخازن امور اقتصادی و دارایی استان و اسناد در اختیار دستگاه‌های اجرایی به اسناد حدنگار (کاداستری) و اعاده آن به مخازن یاد شده است.

سرپرست ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به ماده ۹ قانون جامع حدنگار دستگاه‌های دولتی موظف اند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت تحویل نمایند و لازم است دستگاه‌های اجرایی این روند را تسریع دهند.

خوب بر مستندسازی اموال غیر منقول نهاد‌های دولتب در استان تاکید کرد و افزود: سند دارا شدن این اموال موجب شتاب بخشی و تسهیل فعالیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: نهاد‌های دولتی استان مکلفند به اداره ثبت اسناد و املاک استان مراجعه و نسبت به سند دار کردن اموال غیر منقول خود اقدام کنند.