وحود تفکر برتر بودن نژاد سفید پوست و تبعیض نژاد نهادینه در جامعه آمریکا باعث شده تا جنبش‌های متعددی به منظور دفاع از حقوق سیاهان شکل بگیرند.
جامعه آمریکا که در آن سیاهان با تفکرات برتر بودن نژاد سفید و تبعیض نژاد نهادینه زندگی می‌کنند، شاهد جنبش‌های مختلف سیاه پوستان در دوره‌های متعددی در تاریخ آمریکا بوده که برای حقوق خود سخت جنگیدند.
در شهر مینیاپولیس، در مینه سوتا، چهره زشت و وحشیانه پلیس آمریکا بار دیگر در مقابل هدف دیرینه خود که جامعه سیاهان است، خودنمایی می‌کند.
رفتار خشونت آمیز پلیس آمریکا علیه جورج فلوید، نمونه ای از رفتار با شهروندان سیاه پوست در تاریخ این کشور است.
به گزارش تی آر تی ورلد، پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، رفتار خشونت آمیز پلیس آمریکا علیه اقلیت ها شدت یافته و وخیم‌تر شد.
با این وحود جامعه سیاهان آمریکا که تحت حمایت جنبش‌های حقوق مدنی قرار دارند، در برابر رفتار خشونت آمیز پلیس و تفکرات نژادپرستانه آنها مقاومت کرده است.
سرکوب جوامع سیاهان

نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا مبتنی بر برده داری سیاهان و جداکردن آنها بوده است.

نخستین برده داری در سال ۱۶۱۹ تحت استعمار انگلیس در ویرجینیا آغاز شد اما سرانجام برده داری به یک مسئله جنجالی تبدیل شد.
برده داری منجر به تقسیم بندی مرگباری میان شمال و جنوب آمریکا شد.
آبراهام لینکلن، رییس جمهور اسبق آمریکا، اعلامیه رهایی برای سیاهان را در سال ۱۸۶۲ و پایان قانون برده داری را در سال ۱۸۶۵ مطرح کرد.
با وجود آنکه سیاه پوستان طبق قانون آزاد بودند، اما این اعلامیه در واقعیت به آزادی آنها کمک نکرد چرا که آنها همچنان با نابرابری‌ها و جدایی‌ها در تمامی ابعاد زندگی مدنی روبرو شدند.
جنبش زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد
بر اساس گزارش‌ها، جنبش Black Lives Matter که بیشتر فعالیت‌های غیرخشونت آمیز را تجربه کرده است، آخرین جنبش تاریخی سیاه پوستان آمریکا برای دفاع از حقوقشان بوده است.

این جنبش نخستین بار در سال ۲۰۱۳ ظهور کرد.

این جنبش زمانی رخ داد که یک دادگاه آمریکایی «جورج زیمرمن» را که نوجوانی سیاه پوست به نام «تریون مارتین» را در اوایل سال ۲۰۱۲ در جریان تیراندازی به قتل رسانده بود، تبرئه کرد.
جنبش زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد، به دنبال رفتار خشونت آمیز پلیس با شهروندان سیاه پوستان در سراسر آمریکا از بالتیمور گرفته تا فرگوسن و اکنون در مینیاپولیس گسترش یافته است.
قتل «جورج فلوید» شهروند سیاه پوست به دلیل رفتار خشونت آمیز افسر پلیس در شهر مینیاپولیس اکنون موج گسترده‌ای از نارضایتی‌ها را بر انگیخته و شهروندان سیاه پوست آمریکایب اکنون خواستار پایان دادن به این نوع از خشونت‌ها در جامعه این کشور هستند.