برای شکایت از همسایه مزاحم می‌توان از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید.

مشکلات همسایگی در ساختمان ‌ها آنقدر زیاد است که می‌توان چندین ساعت را به آن اختصاص داد، اما از جمله مهمترین مشکلات می‌توان به اقداماتی که سبب از بین رفتن آرامش و آسایش می‌شود اشاره کرد.

شنیدن صدای بلند موسیقی، تعمیرات ساختمانی، نگهداری حیوان در خانه و بسیاری مورد دیگر همه باهم منجر به این می‌شوند تا مشکلات در ساختمان بیشتر شود  اختلاف‌های آپارتمان نشینی به وجود بیاید.

بهترین و اولین راهی که در این راه توصیه می‌شود صحبت کردن و حل مشکل به صورت مسالمت آمیز است، اما اگر این موضوع آنقدر ادامه پیدا کند که نتوان با صحبت آن را برطرف کرد می‌توان از طریق شکایت و مراجعه به قانون آپارتمان نشینی راه حلی مناسب برای آن پیدا کرد.

برای شکایت از همسایه‌ای که سر و صدا می‌کند و آسایش دیگران را مختل می‌کند می‌توانید ابتدا با پلیس تماس بگیرد و پس از گزارش مشکل سر و صدا آن را حل کنید، اما اگر همسایه همچنان به کار خود ادامه دهد می‌توان از طریق طرح دعوا در محاکم قضایی مشکل را برطرف کرد.

برای شکایت از همسایه مزاحم به کجا باید مراجعه کرد؟

برای شکایت از همسایه مزاحم می‌توان ابتدا به دادسرا یا شورای حل اختلاف محل خانه خود بروید و سپس دعوایی علیه همسایه‌ای که  سر و صدا می‌کند داشته باشید.

برای شکایت علیه همسایه‌ای که  سروصدا می‌کند پس از مراجعه  به دادسرا و شورای حل اختلاف مدارک و شاهد سایر همسایگان را هم با خود  ببرید؛ در دادخواست باید ابتدا مشخصات فردی، آدرس پستی دو طرف اختلاف و همچنین دلیل شکایت به طور کامل ذکر شود البته توجه به این نکته بسیار ضروری است که اگر مشکل سر و صدا از مستاجر باشد صاحب خانه باید اوضاع را بررسی کند و در صورت لزوم اقدامات پیگیری را انجام دهد.

سر و صدا همسایه مزاحم به انواع مختلفی تقسیم می‌شود؛ صدای بلند موسیقی و تلویزیون، دویدن و کوبیدن پا روی زمین، فریاد کشیدن، سر و صدای ناشی از دعوا، مهمانی، حیوان خانگی و صدای آن، تجمع مقابل درب آپارتمان و ساختمان و ورود و خروج مکرر و مشکوک در  آپارتمان و همچنین سر و صدای ناشی از تعمیرات خانه از جمله مواردی هستند که می‌توانید علیه آن شکایت کنید.