از سوی رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی» به زیرمجموعه های دستگاه قضایی ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی»

مقدمه:

احقاق حق و اجرای عدالت به عنوان یکی از ارکان دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاهی بس رفیع برخوردار بوده و به تبع آن، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این رکن همواره مدنظر می‌باشد و اشخاصی که در این امر انجاموظیفه می کنند نیز شایسته تقدیر و بزرگداشت خواهند بود. از این‌رو، بر حکومت اسلامی فرض است که ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های کارگزاران دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری در این عرصه، شأن و جایگاه ایشان را در نظر همگان پاس دارد. بدین منظور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ، «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی» به شرح مواد آتي است.

ماده ۱‌ـ اهداف تدوین این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف‌ـ شناسایی و معرفی مفاخر دستگاه قضایی و قدردانی از آنها؛
ب‌ـ الگوسازی، ایجاد انگیزه و زمینه پرورش استعدادهای برتر قضایی و اداری؛
پ‌ـ فراهم‌نمودن بستر مناسب به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت و تجارب آنان در زمینه‌های مختلف.

ماده ۲‌ـ معانی اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف‌ـمفاخر دستگاه قضايي: افراد برجسته‌ای هستند که در دوران خدمت در دستگاه قضایی منشأ آثار ویژه، ماندگار و اثربخش بوده و در رشد، اعتلاء و گسترش عدالت اسلامی نقش بسزايی داشته‌اند.
ب‌ـ شورا: شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛
پ ـ كميسيون تشخيص:‌ كميسيون تشخيص موضوع ماده ۱۲ اين دستورالعمل.

ماده ۳‌ـ جامعه مخاطب این دستورالعمل عبارتند از:
الف‌ـ در عرصه قضایی: شامل قضات اعم از شاغل و بازنشسته.
ب‌ـ در عرصه اجرایی: کارکنان اداری اعم از شاغل و بازنشسته، شامل مدیران قضایی و اداری و سایر کارکنان.

ماده ۴‌ـ شرایط عمومی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:
الف‌ـ نخبگی؛
ب‌ـ اهتمام در گسترش و احیای فرهنگ حقوقی جامعه؛
پ‌ـ ارتقاء کیفیت علمی و عملی خدمات قضایی و اداری؛
ت‌ـ نوآوری و ابتکار مؤثر؛
ث‌ـ برخورداری از روحیه جهادی؛
ج‌ـ اهتمام به اجرای قانون و مبارزه با فساد؛
چ‌ـ حسن شهرت در اخلاق، رفتار حرفه‌ای و تکریم ارباب رجوع.

ماده ۵‌ـ شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است:
۱ـ۵ ـ در عرصه قضایی
الف‌ـ اهتمام در بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوقی؛
ب‌ـ ایستادگی در مقابل هرگونه تهدید، تطمیع و فشار جو عمومی؛
پ‌ـ رعایت اصول دقت، سرعت و تناظر در رسیدگی به پرونده‌ها؛
ت‌ـ اهتمام در ترویج فرهنگ صلح و سازش در دعاوی؛
ث‌ـ صدور آرای متقن در رسیدگی به پرونده‌ها؛
ج‌ـ رعایت آداب قضاوت؛
چ‌ـ داشتن روحیه ظلم ستیزی و تلاش برای اجرای عدالت.
۲ـ۵ ـ در عرصه اجرایی
الف‌ـ ایجاد تحول اثربخش در سامانه‌های الکترونیکی یا تشکیلات قضایی و اداری؛
ب‌ـ مشارکت مؤثر در گسترش کمی و کیفی زیرساخت‌ها؛
پ‌ـ برخورداری از تفکر راهبردی و برنامه‌محوری.

ماده ۶‌ـ موارد زیر از اولویت انتخاب مفاخر دستگاه قضایی می‌باشند:
الف‌ـ سابقه انتخاب‌شدن به عنوان قاضی نمونه اعم از استانی و کشوری؛
ب‌ـ رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملّی؛
پ‌ـ اشتغال در مناطق محروم و مشاغل حساس.

ماده ۷‌ـ ارکان اجرایی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی عبارتند از:
الف‌ـ شورا؛
ب‌ـ دبیرخانه؛
پ‌ـ کمیسیون تشخیص؛
ت‌ـ‌ گروه‌هاي كارشناسي.

ماده ۸‌ـ شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی بوده و داراي تركيب زير است:‌
الف‌ـ رييس قوه‌قضاييه و در غياب وي معاون اول قوه‌قضاییه به عنوان رييس شورا؛
ب‌ـ رییس دیوان عالی کشور؛
پ‌ـ دادستان کل کشور؛
ت‌ـ دادستان انتظامی قضات؛
ث‌ـ معاون منابع انسانی؛
ج‌ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات.

ماده ۹‌ـ‌ شورا دارای وظایف زیر است:
الف‌ـ تصویب شاخص‌های انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛
ب‌ـ انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی از میان نامزدهای معرفی‌شده از طرف کمیسیونتشخیص؛
پ‌ـ بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم در مورد تأیید و یا رد نامزدها؛
ت‌ـ پیشنهاد نامزدهای جدید به کمیسیون‌تشخیص.

ماده ۱۰‌ـ معاون منابع انسانی با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه به عنوان دبیر شورا منصوب می‌شود. دبیر در جلسه شورا، گزارشی از اقدامات صورت گرفته و نحوه انتخاب نامزدهای معرفی‌شده (حداقل سه نفر در هر عرصه) را به همراه خلاصه سوابق ایشان به رییس و اعضای شورا ارائه می‌نماید. دبیرخانه معاونت منابع انساني وظایف اجرایی فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی را بر عهده دارد.

ماده ۱۱‌ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر می‌باشد:
الف‌ـ اطلاع‌رسانی به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی جهت معرفی افراد واجد شرایط؛
ب‌ـ اجراي فرايند انتخاب مفاخر دستگاه قضايي؛
پ‌ـ استعلام از مراجع نظارتی قوه‌قضاییه؛
ت‌ـ ارجاع پاسخ استعلامات واصله به گروه‌های کارشناسی؛
ث‌ـ فراهم‌نمودن شرایط و امکانات لازم برای گروه‌های کارشناسی؛
ج‌ـ دریافت نظرات گروه‌های کارشناسی و ارجاع آنها به کمیسیون تشخیص؛
چ‌ـ دریافت نظرات کمیسیون‌ تشخیص به همراه سوابق مربوط به هرنامزد و ارائه آنها به شورا؛
ح‌ـ ثبت و نگهداری کلیه سوابق؛
خ‌ـ برگزاری همایش معرفی مفاخر دستگاه قضایی؛
د‌ـ ایجاد هماهنگی با مراجع اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه جهت اطلاع‌رسانی فراگیر.

ماده ۱۲‌ـ كميسيون تشخيص زير نظر شورا بوده و اعضای آن به شرح زير است:
الف‌ـ يكي از قضات عالي رتبه قوه‌قضاییه به انتخاب رييس قوه‌قضاييه به عنوان رييس كميسيون؛
ب‌ـ معاون نظارت دیوان عالی کشور؛
پ‌ـ معاون نظارت دادستان کل کشور؛
ت‌ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛
ث‌ـ معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه؛
ج‌ـ نماینده معاون منابع انسانی.
تبصره‌ـ كميسيون مي‌تواند حسب مورد از نماينده واحد مربوط بدون حق رأی دعوت نمايد.

ماده ۱۳‌‌ـ وظایف کمیسیون تشخیص به شرح زیر می‌باشد:
الف‌ـ پیشنهاد شاخص‌های انتخاب مفاخر دستگاه قضایی و امتیازات مربوط به هریک از آنها به شورا؛
ب‌ـ بررسی سوابق و مستندات واجدان شرایط مفاخر دستگاه قضایی؛
پ‌ـ رتبه‌بندی و تعیین نامزدهای مفاخر دستگاه قضایی بر اساس شاخص‌های مصوب؛
ت‌ـ اعلام نتایج بررسی‌ها به همراه مستندات به دبیرخانه؛
ث‌ـ تبیین علل قبول یا رد نامزدها حسب درخواست دبیرخانه.

ماده ۱۴‌ـ كميسيون تشخيص مي‌تواند با تصويب شورا، گروه‌هاي كارشناسي تشكيل دهد. اعضاي گروه‌هاي كارشناسي توسط كميسيون تشخيص انتخاب مي‌شوند.

ماده ۱۵‌ـ واحدهاي قضايي و ستادي قوه‌قضاييه و سازمان‌ها و مراكز وابسته با توجه به شرايط مذكور در مواد ۴ و ۵ اين دستورالعمل در مهلتي كه كميسيون تشخيص تعيين مي‌كند افراد واجد شرايط را به كميسيون مذكور معرفي مي‌كنند. كميسيون به‌منظور انجام بررسی‌های اولیه، حسب مورد مي‌تواند موضوع را به گروه‌های کارشناسی ارجاع كند.
تبصره‌ـ افراد واجد شرایط نیز می‌توانند به‌طور مستدل و مستند مراتب نامزدی خود را جهت انتخاب مفاخر به کمیسیون تشخيص اعلام نمایند.

ماده ۱۶‌ـ وظایف گروه‌های کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:
الف‌ـ تشکیل و تکمیل پرونده برای افراد معرفی‌شده؛
ب‌ـ بررسی سوابق و مستندات واصله؛
پ‌ـ احراز شرایط حداقلی بر اساس شاخص‌های مصوب؛
ت‌ـ اعلام نتایج کارشناسی به دبیرخانه.

ماده ۱۷‌ـ معرفی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود و دبیرخانه شورا ۶ ماه قبل از برگزاری همایش كار خود را آغاز خواهد كرد.
تبصره‌ـ دبیرخانه نخستین همایش، حداکثر سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل كار خود را آغاز خواهد كرد.

ماده ۱۸‌ـ نحوه تقدیر و نوع هدایای مفاخر دستگاه قضايي منتخب هر دوره، از طریق دبیرخانه پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب رییس قوه‌قضاییه اقدام مقتضی به‌عمل می‌آید.

ماده ۱۹ ـ‌ فرایند انتخاب سالانه قضات نمونه نيز بر اساس همين دستورالعمل خواهد بود.

ماده ۲۰‌ـ این دستورالعمل شامل یک مقدمه، ۲۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ به تصویب رییس قوه قضاييه رسید.

 

                                                                                                            سيدابراهيم رئيسی