رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: حل مشکل حاشیه‌نشینی نیاز به بازنگری در اقدامات گذشته و جاری و اتخاذ روش‌های نو و جدید دارد.

محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: حاشیه نشینی به عنوان یک معضل اجتماعی عامل بروز بسیاری از جرایم بوده و علی رغم تلاش‌های صورت پذیرفته توسط همه دستگاه‌ها هنوز کشور به صورت جدی درگیر آن است.

وی افزود: علل و عوامل متعددی از جمله فقر، بیکاری و از همه مهم‌تر مهاجرت اتباع بیگانه در شکل گیری حاشیه نشینی دخیل می‌باشد و تا کنون بیشتر اقدامات حول محور پیشگیری از وقوع و افزایش جرایم توسط حاشیه نشین‌ها معطوف گردیده است.

حبیبی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت در حاشیه کلان شهر‌هایی مثل اصفهان را مهاجران از سایر نقاط کشور و اتباع بیگانه به خود اختصاص می‌دهد ضروریست متولیان امر و در رأس آن‌ها فرمانداران و شهرداران از یک سو نسبت به ساماندهی ساکنان با سابقه قدیمی‌تر و از سوی دیگر جلوگیری از ورود و اسکان جدید مهاجرین و اتباع بیگانه و تا حد امکان عودت آن‌ها به شهر یا روستای مبدأ اقدامات لازم را معمول دارند، زیرا تداوم خدمات دهی و ساماندهی اینگونه مهاجرین مشوقی است برای مهاجرت بیشتر.

رییس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: لذا باید با تدبیر و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی و کمک گرفتن از نهاد‌هایی مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کمیته امداد بخشی از پول و اعتباراتی که در مقصد صرف ساماندهی می‌شود در مبدأ برای مسکن و حاشیه نشینی و اشتغال، هزینه و مهاجرین به زادگاه خود عودت داده شوند.

لازم بذکر است چندیست دستگاه قضایی استان با جدیت در خصوص ساماندهی و برخورد با حاشیه نشینی و الزام دستگاه‌های مسؤول به ایفای نقش مؤثر در این خصوص ورود یافته است.