سفته نوعی سند تجاری است که در قانون موارد مختلفی برای آن ذکر شده است.

بر اساس قانون، سفته یک سند تجاری است که بر اساس آن شخصی صادر کننده متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان مشخص یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد.

ذیل سفته طرفی که متعهد نامیده می‌شود تعهد می‌کند در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به گیرنده پرداخت کند.

بر اساس قانون این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا باشد یا اینکه یا طی چند قسط پرداخت شود.

سفته به دلیل خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت و گاهی اوقات ممکن است در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب ذکر شده باشد اما امروزه از سفته به عنوان وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی، خدماتی و حتی ضمانت نامه استفاده می‌شود.

 سفته چگونه نوشته می‌شود؟

در ماده ۳۰۸ قانون تجارت مطالب مهمی که باید ذیل سفته نوشته شود ذکر شده است.

بر اساس قانون امضا یا مهر طلبکار، تاریخ تنظیم و تحریر سفته، مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه یا به حواله کرد باید در سفته نوشته شوند.

سفته کاربرد های متعددی دارد و همه ما حداقل یکبار با آن مواجهه شده‌ایم اما بر اساس قانون، سفته وسیله پرداخت کالا برای معاملات غیرنقدی و سند پرداخت دین است و همچنین از دیگر کاربردهای آن می‌توان به دریافت سفته توسط بانک برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده اشاره کرد.

علاوه بر آن شرکت ها گاهی از کارگران یا پیمانکارها برای تضمین انجام تعهد سفته می گیرند.

سفته به چند دسته تقسیم می‌شود؟

انواع سفته به موضوع، مکان و زمان آن بستگی دارد. گاهی اوقات سفته در قبال پرداخت وام یا دین مطالبه شود و گاهی اوقات در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.

با رواج گرفتن سفته کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام سفته را  بابت عنوان حسن انجام کار می‌گیرند یعنی سفته به عنوان سپردن ضامنی معتبر یا به عنوان حسن انجام کار دریافت می‌شود.

مجازات سفته چیست؟

سفته ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و بر همین اساس صادرکننده آن مسئولیت کیفری ندارد در صورتی که دارنده سفته بخواهد وجه سفته را بگیرد باید سفـته را از طریق بانـک درخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر این صورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحله اجرا توقیف مال انجام شود.