معاون دادستان کرج با تاکید بر اینکه منابع آبی کشور جزو انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: برخورد با حفر کنندگان چاه‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
حسینعلی محمدیاری معاون دادستان کرج در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با برداشت غیرمجاز از منابع آبی زیرزمینی ماهدشت گفت: متاسفانه به دلیل استفاده غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی توسط افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از حفر چاه‌های غیر مجاز عمیق، شاهد کاهش آب‌های زیرزمینی و نشست آب هستیم.

وی افزود: نتیجه این برداشت‌های غیرمجاز منجر به این شده است که در چند ماه اخیر شاهد قطعی آب و کاهش سطح آب در چاه‌های دارای مجوز باشیم.

معاون دادستان کرج با تاکید بر اینکه منابع آبی کشور جزو انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: در راستای سیاست‌ها و راهبرد‌های رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب کرج، پیگیری این موضوع و برخورد با حفر کنندگان چاه‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است که حسب گزارش‌های دریافتی بیش از یک هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در این حوزه قضایی وجود دارد که با گزارش‌های مردمی و همکاری اداره امور آب شهرستان کرج شناسایی چاه‌های غیرمجاز و عواملی که با حفر چاه تا عمق‌های ۶۰ تا ۱۷۰ متر اقدام به استخراج و فروش آب می‌کنند آغاز شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۵ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب المنفعه شده است و این عملیات با جدیت ادامه خواهد یافت.

محمدیاری تصریح کرد: در راستای برخورد با سوء استفاده گران علاوه بر پلمب چاه ها، کلیه اموالی که از طریق نامشروع و فروش آب غیرقانونی کسب کرده اند ضبط خواهد شد.

سرپرست مجتمع ۴ کرج به شگرد‌های خاص حفر کنندگان چاه‌های غیرمجاز و پنهان سازی چاه با ترفند‌های متعدد اشاره و بیان کرد: حفر کنندگان چاه‌های غیر مجاز مطمئن باشند به هر نحو مقتضی به چاه‌های آنان دسترسی و اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

وی افزود:همچنین بر اساس گزارش‌های دریافتی این آب‌های استخراج شده عمدتا توسط تانکر‌های بزرگ به ویلا‌های غیرمجاز منتقل می‌شوند و در این راستا نیز اقدامات لازم با سازندگان ویلا‌های غیر مجاز و تغییر دهندگان غیر مجاز اراضی کشاورزی به عمل آمده است و از طرفی کلیه تانکردارانی که برحسب ضرورت اقدام به حمل آب می‌کنند باید شناسنامه دار و از چاه‌های مجاز و با اخذ مجوز اقدام به حمل آب کنند.

محمد یاری در پایان گفت: از همه کسانیکه دارای چاه غیر مجاز هستند میخواهیم قبل از ورود دستگاه قضایی نسبت به پلمب و مسلوب المنفعه نمودن چاه خود اقدام کنند در غیر این صورت برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.