رییس شورا‌های حل اختلاف استان سیستان و بلوچستان، از ورود ۸ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده در دو ماهه اخیر به شورا‌های حل اختلاف خبر داد.

حجت الاسلام حمیدرضا بندانی در گفتگو با میزان اظهار کرد: از ابتدا تیرماه تا پایان مرداد ماه امسال تا کنون ۸ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان وارد که از این میزان ۵ هزار و ۷۱۸ فقره پرونده وارده حقوقی و ۳ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده وارده کیفری بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از مجموع پرونده‌های وارده در این مدت ۸ هزار و ۴۰۶ فقره پرونده وارده شهری و ۴۹۹ فقره پرونده وارده روستایی بوده است.

رییس شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان در دوماه اخیر بیش از ۹ هزار و ۳۹۶ فقره پرونده در شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان مختومه شده است.

بندانی گفت: در همین مدت مجموع پرونده‌های قابل صلح ۶ هزار و ۴۴۲ فقره پرونده بوده که از این تعداد ۲ هزار و ۳۷۶ فقره پرونده به سازش ختم شده است.