دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هیرمند گفت: در پی وضعیت نامطلوب آب در شهرستان هیرمند، تذکر لازم به رئیس اداره آب و فاضلاب این شهرستان داده شد.

علی اکبریان در گفتگو با میزان گفت: با توجه به نارضایتی مردم منطقه از وضعیت نامطلوب آب در چند وقت گذشته، رییس اداره آب و فاضلاب شهرستان هیرمند را به دادستانی دعوت و ضمن تذکر به وی آخرین وضعیت آب منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هیرمند ادامه داد: در این جلسه رییس اداره آب و فاضلاب شهرستان هیرمند متعهد گردید تا موضوع را پیگیری و با استفاده از تمام ظرفیت موجود نسبت به برطرف نمودن مشکل آب شهرستان ظرف کمتر از یک هفته اقدامات لازم را انجام دهد.

اکبریان گفت: باید از تمام ظرفیت شهرستان و استان جهت برطرف نمودن مشکل مردم استفاده کرد.