رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ساخت و ساز‌های عجیبی در منطقه آب نهرکاکان صورت گرفته و راه دسترسی مردم برای رسیدن به این نقطه‌ گردشگری مسدوده شده است، گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی حمایت از حقوق عامه است.

نگین تاجی در گفتگو با میزان به معضلاتی که واگذاری‌ها و ساخت و ساز‌ها در منطقه آب نهر کاکان ایجاد کرده اشاره و بیان کرد: ساخت و ساز‌های عجیبی که در منطقه آب نهرکاکان صورت گرفته، راه دسترسی مردم برای رسیدن به این نقطه‌ گردشگری و دیدنی را مسدود ساخته است.

وی در خصوص نحوه واگذاری‌ها در این منطقه گفت: دادستانی مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بازرسی در موضوع واگذاری‌ها ورود خواهند کرد.

نگین تاجی با اشاره به این که واگذاری‌ها باید با نظارت سازمان بازرسی باشد، افزود: باید در واگذاری‌های سنوات قبل هم ورود نماییم تا اگربی عدالتی صورت گرفته باشد با آن برخورد قانونی شود.

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تغییر کاربری‌ها چه ضرورتی دارد وقتی که کاملا منابع طبیعی است و به شخصی هکتار‌ها زمین واگذار تا در آن ساخت و ساز نماید.

نگین تاجی اظهار کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی حمایت از حقوق عامه که متعلق به مردم است.

وی افزود: به واسطه اینکه نهاد‌های متولی در بعضی اوقات به وظایف قانونی شان ممکن است عمل نکنند، دستگاه قضایی ورود می‌کند.