دادستان عمومی و انقلاب شهریار از ورود مدعی العموم به موضوع تردد معتادان متجاهر در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: دادستانی به شهرداران هفت شهر شهرستان شهریار مهلت داد تا ظرف یک هفته هر کدام از شهرداری‌ها حداقل دو کمپ ترک اعتیاد جهت نگهداری و درمان معتادان متجاهر اجاره کنند.
حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار در گفت‌وگو با میزان از ورود مدعی العموم به موضوع تردد معتادان متجاهر در سطح این شهرستان خبر داد و بیان کرد: با توجه به افزایش تردد معتادان متجاهر در سطح شهرستان شهریار، دادستانی از حیث حقوق عامه و به منظور پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: در این راستا، دادستانی به شهرداران هفت شهر شهرستان شهریار مهلت داد تا ظرف یک هفته هر کدام از شهرداری‌ها حداقل دو کمپ ترک اعتیاد جهت نگهداری و درمان معتادان متجاهر اجاره کنند.

وی در پایان تاکید کرد: در صورت عدم انجام وظایف از سوی دستگاه‌های متولی در خصوص معتادان متجاهر، دادستانی قطعا برخورد قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.