محمد شریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت‌وگو با میزان از ورود مدعی العموم به موضوع فعالیت خودرو‌ها و گاری‌های دستی غیرمجاز که اقدام به تفکیک، حمل و نقل و جمع آوری زباله‌ها می‌کنند، خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه فعالیت این افراد موجب سلب آسایش شهروندان و بروز تهدیدات […]

محمد شریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت‌وگو با میزان از ورود مدعی العموم به موضوع فعالیت خودرو‌ها و گاری‌های دستی غیرمجاز که اقدام به تفکیک، حمل و نقل و جمع آوری زباله‌ها می‌کنند، خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه فعالیت این افراد موجب سلب آسایش شهروندان و بروز تهدیدات بهداشتی_زیست محیطی می‌شود، دادستانی از حیث حفظ بهداشت عمومی به موضوع ورود کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان خاطرنشان کرد: در این خصوص با رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان مکاتبه به عمل آمد و مقرر شد بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند با متخلفان برخورد شود.

وی تصریح کرد: همچنین تاکید شد تا با برقرار گشت‌های مختلف نسبت به رصد تخلفات اقدام شود و تمهیدات حمایتی با هماهنگی بهزیستی برای افراد بی خانمان که اقدام به جمع آوری زباله‌ها می‌کنند فراهم شود.