رییس شورا‌های حل اختلاف گلستان از ایجاد سازش در یک پرونده اختلاف مالی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در شورای حل اختلاف گرگان خبر داد.
احمد جعفری، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورا‌های حل اختلاف گلستان از ایجاد سازش در یک پرونده اختلاف مالی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در شورای حل اختلاف گرگان خبر داد و گفت: این پرونده با عنوان مطالبه طلب به مدت دوسال است که در جریان رسیدگیست و رای نیز صادر شد و در شعبه سوم اجرای احکام بود.

جعفری افزود: خوشبختانه با پادرمیانی و نشست‌هایی که قاضی و سرپرست شورای حل اختلاف مرکز استان گلستان با شاکی این پرونده داشت، شاکی بزرگوارانه از حق خود گذشت.

روح الله امیری، سرپرست شورای حل اختلاف شهرستان گرگان نیز با اشاره به اینکه مردم شورای حل اختلاف را از خود می‌دانند و به آن اعتماد دارند، گفت: نظر به مردمی بودن نهاد شورا‌های حل اختلاف احتمال سازش طرفین در آن بیشتر خواهد بود و احساس رضایتمندی و آسودگی خاطر را در طرفین ایجاد خواهد کرد.

امیری با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۶۳ درصد پرونده‌های ورودی به شعب شورای حل اختلاف گرگان با صلح و آشتی بسته شده، عنوان کرد: شورای حل اختلاف نهادی برخاسته از دل مردم و برای مردم است و در راستای هدف والای خود یعنی صلح و سازش قدم برمی دارد، عموما اختلافات و دعاوی با صبر و دعوت از صاحبان کلام و نفوذ در بین طوایف و خانواده‌ها و اعضای شعب پس از چند جلسه به سازش ختم می‌شود.