دادستان عمومی و انقلاب مینودشت از پلمب یک مرکز خرید غیرمجاز گندم دراین شهرستان با دستور دادستانی خبر داد.

حسینعلی ایزد، دادستان عمومی و انقلاب مینودشت از پلمب یک مرکز خرید غیرمجاز گندم دراین شهرستان با دستور دادستانی خبر داد و عنوان کرد: نگهداری غیربهداشتی گندم‌های خریداری شده، نداشتن مجوز، ثبت نشدن در سامانه جامع انبار‌های خرید گندم و کلزا و استاندارد نبودن باسکول از علل پلمب این مرکز خرید است.

دادستان عمومی و انقلاب مینودشت در ادامه گفت: گندم‌های خریداری شده برای پیشگیری از خراب شدن به مراکز خرید مجاز منتقل شد.