دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از ورود مدعی العموم به مشکل زیست محیطی روستای لاسم چشمه خبر داد.
عباس رضایی دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه در گفت‌وگو با میزان از ورود مدعی العموم به مشکل زیست محیطی روستای لاسم چشمه خبر داد و بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای احقاق حقوق عامه، دادستانی به مشکل زیست محیطی روستای لاسم چشمه ورود کرد.

دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه خاطرنشان کرد: در این خصوص قرار شد تا در نشست مشترکی با متولیان امر، مشکل دفن زباله و آلودگی زیست محیطی در روستای لاسم چشمه مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر پیگیری این موضوع از حیث صیانت از سلامت عموم عنوان کرد: دادستانی به اهالی این روستا قول مساعد می‌دهد که تا حصول نتیجه پیگیر موضوع باشد.