معاون برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به پیگیری مشکلات ۲ واحد تولیدی گفت: بازگشت به چرخه تولید واحد‌های تولیدی توقیف شده مطالبه رهبر معظم انقلاب و مورد تاکید و پیگیری ریاست قوه قضاییه است، لذا در این مورد اغماض و کم کاری اصلاً پذیرفته نیست.

حسن قاسمی در هفدهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی که برای رسیدگی به مشکلات دو واحد تولیدی تشکیل شده بود، گفت: ستاد با تمام توان خود به مشکلات واحد‌های تولیدی رسیدگی می‌کند و در این راه از ظرفیت همه نهاد‌ها و ارگان‌های اجرایی بهره خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی افزود: بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید یعنی جلوگیری از بیکار شدن کارکنان و کمک به معیشت خانواده آن‌ها می‌باشد و در واقع تلاش در عرصه رونق تولید یعنی حمایت از تولید داخل و شکوفا شدن صنعت داخلی و ملی می‌باشد.

وی در پایان سخنان خود گفت: بازگشت به چرخه تولید واحد‌های تولیدی توقیف شده مطالبه رهبر معظم انقلاب و مورد تاکید و پیگیری ریاست قوه قضاییه است، لذا در این مورد اغماض و کم کاری اصلاً پذیرفته نیست.

در این جلسه حبیبی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز با اشاره به شعار سال ۹۹ گفت: باید همه تلاش و همت خود را به کار ببندیم تا شعار جهش تولید مقام معظم رهبری تحقق یابد و این کار مگر با فعالیت واحد‌های تولیدی به صورت مضاعف و بیشتر میسر نیست.

وی افزود: حتی اگر کارخانه‌ای توسط بانک یا دارایی یا طلبکاران توقیف شده باشد باید به چرخه تولید بازگردد، چه توسط مالکین اصلی و چه توسط بانک‌ها یا اداره کل دارایی باید کارخانه از چرخه تولید نایستد و کارگران به سر کار برگردند و تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌های واحد تولیدی مشکل دار انجام گیرد.

حبیبی به مالکین واحد‌های تولیدی مشکل دار که بدهی‌هایی به نهاد‌های مختلف مثل بانک‌ها و دارایی دارند هم توصیه کرد از حمایت‌های قضایی ستاد نهایت بهره را ببرند و با انجام تعهدات مصوب شده در این ستاد نسبت به راه اندازی واحد‌های تولیدی و بازگشتن به چرخه تولید واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

در این جلسه مالکان ۲ واحد تولیدی مشکلات واحد تولیدی خود را با اعضای ستاد طرح نمودند و اعضای ستاد حسب مورد تصمیمات عملی و حمایتی اتخاذ تا این واحد‌های تولیدی بتواند کار خود را آغاز کنند.