رییس قوه قضائیه در شانزدهمین سفر استانی خود، پنچشنبه در راس یک هیات عالی قضائیی به استان چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رییسی در شانزدهمین سفر استانی خود روز پنچشنبه ۲۰ شهریور به همراه جمعی از مسئولان عالی قضائی به منظور بررسی مسائل و مشکلات قضائی حقوقی استان و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی به استان چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند.

تیم‎های کارشناسی و ارزیابی از هفته‎های گذشته برای بررسی آخرین مسائل وتهییه گزارش‎های کارشناسی در استان حضور یافته اند و گزارشی جامع از مسائل قضائی این استان تدوین شده است.

دیدار با مسئولان قضائی و حضور در شورای اداری استان از برنامه‌های رئیس قوه قضائیه در سفر به این استان خواهد بود.

آیت الله رئیسی در پایان سفر با حضور در شورای قضائی استان به بررسی مشکلات حقوقی قضائی استان چهارمحال و بختیاری خواهد پرداخت.

با توجه به لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، این سفر با برنامه‌های محدودتر برگزار خواهد شد.