در بسیاری از فیلم‌های سینمایی شایعات حقوقی و قانونی مختلفی بیان می‌شود که از پایه و اساس مبنای درستی ندارند.

در بعضی فیلم‌ها نشان داده می‌شود که فردی وقتی جرمی مرتکب می‌شود و به کلانتری می‌آید، در آن زمان شخص افسر پرونده تحویل سند ملکی در کلانتری را شرط آزاد شدن متهم معرفی می‌کند، اما این موضوعی است که به اشتباه در فیلم‌های سینمایی نشان داده و گفته می‌شود.

بر اساس قانون ضابطان قضایی اعم از کلانتری و آگاهی‌ها حق اخذ وثیقه ندارند و تعیین میزان وثیقه و طی کردن مراحل قانونی در دادسرا با دستور مقام قضایی است و همچنین گرفتن استعلام ثبتی و کارشناسی قیمت ملک هم موضوعی قابل توجه است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در فیلم‌ها به اشتباه گفته می‌شود، دو برابر بودن دیه‌ ماه‌های حرام است، در حالی که براساس قانون این موضوع صحت ندارد، زیرا در ماه‌های حرام دیه تنها یک سوم بیشتر از سایر ماه‌ها است و از همه مهمتر اینکه این موضوع تنها درباره فوت قابلیت اعمال دارد و در صورت جراحت دیه دو برابر نمی‌شود و علاوه بر آن برخلاف تصور عامه، صفر ماه حرام نیست.

در برخی از فیلم‌ها گفته می‌شود که بدهی‌ها و چک و سفته‌های پدر فوت شده را باید فرزند پرداخت کند، در حالی که این موضوع صحت ندارد، زیرا بدهی‌های پدر فوت شده ربطی به فرزندانش ندارد.

یکی دیگر از مواردی که باید به آن بسیار توجه داشت، این است که مجازاتی به نام ابد و یک روز وجود ندارد و این صرفا یک شایعه است.