بر اساس قانون کسب و پیشه و سرقفلی تحت شرایطی خاص ساقط می‌شود.

حق کسب و پیشه سرقفلی یکی از موارد قانونی است که همه ما با آن آشنا هستیم، اما بر اساس قانون یکسری از موارد و اقدامات موجب می‌شود تا این حق ساقط شود.

اولین اقدام، انتقال به غیر است در صورتی که با عدم وجود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند.

همچنین یکی دیگر از مواردی که می‌توان از آن به عنوان ساقط کننده حق کسب و پیشه و سرقفلی نام برد تغییر شغل است.

قید شغل خاص در سند سرقفلی الزامی است؟

تغییر شغل از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود؛ اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند کل حق وحقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند.

از جمله دلایل دیگر می‌توان به تعدی و تفریط اشاره کرد تعدی تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است و تفریط عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است در این صورت زمانی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند حق سرقفلی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت ملک خود را تخلیه کند.

اجاره بهای ملک چند روزه بایدپرداخت شود؟

یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء است صاحب سرقفلی باید ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام کند و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام کند.

باید به این نکته توجه داشت هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت نکند مالک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند.