رییس دادگستری شهرستان اهر، گفت: در ماه‌های اخیر با وجود شرایط کرونایی طی شش ماهه نخست سال جاری با تلاش همکاران قضایی تعداد پرونده‌های معوق با ۵۶.۲ درصد کاهش به ۱۹۵ فقره رسید.

در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، اظهار داشت: پس از دستورات رئیس قوه قضائیه در این مورد مراتب به تمامی شعب دادگاه، دادسرا و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شد.

وی افزود: تعداد پرونده‌های معوق مشمول دستورالعمل در این حوزه قضایی به استثنای اجرای احکام کیفری و مدنی، در زمن وصول ۴۵۰ فقره بود.

رییس دادگستری شهرستان اهر اضافه کرد: در ماه‌های اخیر با وجود شرایط کرونایی طی شش ماهه نخست سال جاری با تلاش همکاران قضایی تعداد پرونده‌های معوق با ۵۶.۲ درصد کاهش به ۱۹۵ فقره رسید.