دبیر کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات دادگستری تهران از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران خبر داد.
عباد ا.. میرزایی مطلق، دبیر کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات دادگستری تهران از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران خبر داد و گفت: با تلاش مستمر و بی وقفه دست اندرکاران پرونده‌های مطرح در کمیسیون‌های عفو و بخشودگی در حال حاضر به روز است و در موج اول کرونا در مجموع تعداد ۱۲ هزار نفر زندانی از این مرخصی‌ها استفاده کردند و دو هزار نفر از آنان از طریق شمول نهاد‌های ارفاقی آزاد شدند.

وی خاطر نشان کرد: در موج دوم کرونا تعداد هفت هزار نفر از مرخصی زندان استفاده کردند که بخشی از این افراد موفق به استفاده از نهاد‌های ارفاقی شده اند.

دبیر کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات دادگستری تهران در پایان عنوان کرد: در بحث اجرای قانون کاهش مجازات حبس نیز تعداد ۱۳ هزار پرونده از دادسرا‌ها به محاکم انتقال یافته که در میان آن‌ها تعداد چهار هزار و ۵۰۰ زندانی وجود دارد و در مورد ۶۰ درصد این پرونده‌ها با هزار نفر زندانی که استعداد ارفاق را داشتند، اتخاذ تصمیم شد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز در حال بررسی است.