رییس حوزه قضایی شهرستان بهاباد گفت: با توجه به دستورالعمل رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مسن، بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های مسن و معوق این حوزه قضایی کاهش داشته و ورودی پرونده‌ها امسال نسبت به سال گذشته ۵/۴ درصد کاهش داشته است.

علیرضا ایزدی در گفت‌وگو با میزان در خصوص کاهش ورودی و پرونده‌های مختومه بیان کرد: با توجه به دستورالعمل رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مسن، بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های مسن و معوق این حوزه قضایی کاهش داشته است. ورودی پرونده‌ها امسال نسبت به سال گذشته ۵/۴ درصد کاهش و در خصوص پرونده‌های مختومه نزدیک ۳۳ درصد کاهش داشته که نشانه عملکرد و تلاش بالای همکاران در این حوزه قضایی بوده است.

رییس حوزه قضایی شهرستان بهاباد در خصوص عملکرد شورا‌های حل اختلاف با توجه به رسالت اصلی آن که سازش است، تصریح کرد: با احتساب آمار صلحی در شورای حل اختلاف صلحی و گزارش‌های اصلاحی در شعبه دادگاه عمومی و موارد منتهی به رضایت در اجرای احکام بیش از ۱۰۰ فقره پرونده یعنی حدود ۱۳ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف در اجرای احکام این شهرستان منتهی به سازش شده است.

وی افزود: ریش سفیدان سرمایه‌های هر محل و منطقه هستند و استفاده از ظرفیت ایشان در حل و فصل اختلافات باعث کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری و در نتیجه رسیدگی بهتر به پرونده‌های تخصصی و با اهمیت خواهد بود.

ایزدی با بیان اینکه حبس زدایی یکی از رویکرد‌های مهم و محوری قوه قضائیه است، یادآور شد: بر همین مبنا دادگاه بهاباد تمام تلاش خود را برای اعمال مجازات‌های جایگزین به جای زندانی شدن مجرمان به کار می‌گیرد و در یکسال گذشته ۱۷ درصد از آراء مربوط به آراء مجازات جایگزین حبس بوده است.

گفتنی است شهرستان بهاباد یکی از شهرستان‌های استان یزد است.