کتاب جهان‌شمولی و نسبی‌گرایی حقوق بشر (رهیافت اسلامی) به قلم سید طه موسوی میرکلائی منتشر شد.

کتاب جهان شمولی و نسبی‌گرایی حقوق بشر (رهیافت اسلامی) به قلم سید طه موسوی میرکلائی منتشر شد.

این کتاب توسط دانشگاه علوم قضایی منتشر شده است و در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

گفتنی است سید طه موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و استادیار گروه حقوقی و بین‌الملل است.