دادستان عمومی و انقلاب شهریار از کشف مقدار قابل توجهی کره احتکار شده در باغستان شهریار خبر داد و گفت: روز گذشته به منظور کاهش التهاب بازار، دستور توزیع کره‌های کشف شده، صادر شد.
حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار در گفت‌وگو با میزان از کشف مقدار قابل توجهی کره احتکار شده در باغستان شهریار خبر داد و بیان کرد: بالغ بر ۱۲۸ هزار بسته ۲۵۰ گرمی کره که مدتی در یک انبار احتکار شده بود کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: حسب اعلام، ارزش ریالی این کالای توقیف شده بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

وی با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با اشخاصی که در نظام مایجتاج عمومی اخلال ایجاد می‌کنند، گفت: روز گذشته به منظور کاهش التهاب بازار، دستور توزیع کره‌های کشف شده، صادر شد.