معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد در خصوص روند صعودی قیمت آجر در ماه‌های اخیر گفت: چنانچه کوره‌ای بیش از قیمت مصوب، آجر را بفروشد یک تخلف تعزیراتی مرتکب شده است و علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات برای او پرونده تشکیل خواهد داد، کوره مربوطه نیز پلمب خواهد شد.

حمیدرضا جعفری در گفت‌و‌گو با میزان، در خصوص روند صعودی قیمت آجر در ماه های اخیر بیان کرد: فروش آجر باید بر اساس قیمت گذاری و نرخ تعیین شده از سوی کارگروه تنظیم بازار باشد و هرگونه فروش با قیمت‌های دیگر تخلف است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد افزود: چنانچه کوره‌ای بیش از قیمت مصوب، آجر را بفروشد یک تخلف تعزیراتی مرتکب شده است و علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات برای او پرونده تشکیل خواهد داد، کوره مربوطه نیز پلمب خواهد شد.

وی به تخلفات مرتبط با حوزه تولید و توزیع آجر از جمله تخلف در کیفیت آجر و تقلب در صدور قبض های باسکول و… اشاره کرد و بیان داشت: دستگاه قضایی در این حوزه تیمی متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، اداره صمت و صنف مربوطه تشکیل می‌گردد و مکلف است به صورت مستمر و قاطعانه از صنوف از جمله صنف فخار بازرسی کند و با هرکدام از این تخلفات که مواجه شد برای واحد مذکور در سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌ای تشکیل داده و حتی ممکن است بسته به تخلف دستور پلمب واحد متخلف نیز صادر گردد.