دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر گفت: با دستور قضایی و با همکاری یگان حفاظت از منابع طبیعی، به استناد ماده ۴۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری، نسبت به امحای کوره‌های زغال غیرمجاز در شهرستان اشکذر اقدام شد.

سید محمد ابراهیم اقبالی زارچ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر در گفت‌وگو با میزان، در خصوص آسیب‌های کوره‌های غیرمجاز بیان داشت: کوره‌های زغال با انتشار گاز‌های خطرناک سهم بسزایی در آلایندگی محیط زیست دارند و تهدیدی برای طاق‌زار‌ها و جنگل‌های دست کاش محسوب می‌شوند.

این مقام قضایی اظهار داشت: هدف از تخریب این کوره‌های غیر مجاز صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی است و تمامی فعالیت‌های کوره‌ها در اشکذر منوط به اخذ مجوز از منابع طبیعی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این فعالیت‌ها در اراضی بدون کاربری اتفاق می‌افتد و دستگاه‌های ذیربط در این خصوص مسئولیت مستقیم دارند امیدواریم دستگاه‌های متولی هم به کمک محیط زیست آمده و با نظارت بیشتر بر این اراضی شاهد شکل گیری مجدد این فعالیت‌ها نباشیم.

لازم به ذکر است تعداد کوره‌های تخریبی ۲ عدد در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر بوده است.