رییس دادگستری خوی از عفو و گذشت یک محکوم به قصاص نفس در این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش ویژه، مستمر و مؤثر دادستان و اعضای شعبه نهم شورای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی خوی، با اعلام رضایت از سوی اولیای دم، محکوم علیه از قصاص نفس رهایی یافت.

حسن ابراهیمی با اعلام خبر عفو و گذشت محکوم به قصاص نفس جوان ۲۵ ساله گفت: یک فقره قتل در خوی، جوان ۲۵ ساله‌ای با سلاح قمه مرتکب قتل شده بود و دادگاه کیفری یک این شهرستان او را به قصاص نفس محکوم کرده بود.

رییس دادگستری خوی افزود: با تایید دیوان‌ عالی کشور دادنامه قطعیت یافته بود و با تلاش ویژه، مستمر و مؤثر دادستان و اعضای شعبه نهم شورای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی خوی و یکی از خیرین این شهرستان و با هماهنگی اینجانب، قبل از اجرای حکم قصاص، با اعلام رضایت از سوی اولیاءدم، محکوم علیه از قصاص نفس رهایی یافت.
گفتنی است خوی بزرگترین و مهم‌ترین شهر استان آذربایجان غربی بعد از ارومیه بوده و دومین شهرستان پرجمعیت استان قلمداد می‌شود.