رییس کل دادگستری استان کرمان همراه جمعی از اعضای شورای قضایی استان کرمان از زندان شهربابک بازید و با مددجویان دیدار چهره به چهره کردند.
در راستای حفظ حقوق شهروندی و همچنین دستورالعمل‌های کاهش جمعیت کیفری، رییس کل دادگستری استان کرمان به همراه جمعی از اعضای شورای قضایی استان کرمان از زندان شهربابک بازید و با مددجویان دیدار چهره به چهره کردند.

یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در این بازید دو ساعته از بخش‌های مختلف زندان این شهرستان بازدید بعمل آورد و به درخواست‌های مددجویان این زندان رسیدگی کرد.

در ادامه دادستان عمومی وانقلاب شهرستان شهربابک، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زندان شهربابک گفت: خوشبختانه با مدیریت خوب رییس دادگستری و قضات و مجموعه مدیریت زندان، آمارجمعیت کیفری شهربابک در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش چشمگیری داشته است.

علیرضا مظفری به وضعیت آماری زندان شهربابک اشاره کرد و گفت: طی پنج ماهه‌ی ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته محکومان به سرقت ۴۴ درصد کاهش داشته و در جرایم علیه اشخاص ۴۷ درصد کاهش زندانی داشته ایم.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان شهربابک عنوان کرد: خوشبختانه با اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری که به همت قضات و مقامات قضایی و مدیریت زندان شهرستان صورت پذیرفته است شاهد تعطیلی یک بند در زندان شهربابک هستیم.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط بیماری کرونا تمامی پروتکل‌های بهداشتی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شده است به صورت کامل و با جدیت رعایت و دنبال می‌شود.

در پایان رییس کل دادگستری استان کرمان از اقدامات قضات و مدیریت دادگستری، دادستان و همچنین مدیریت مجموعه زندان شهربابک قدردانی کرد.