معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر اجرایی در کشور کمتر از ۱۰۰ هزار واحد دارای مسائل حقوقی هستند.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با میزان در خصوص آخرین وضعیت رفع مشکلات حقوقی برخی از پروژه‌های مسکن مهر اظهار کرد: نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر پروژه مسکن در کشور اجرا شد که از این تعداد کمتر از ۱۰۰ هزار واحد مسائل حقوقی دارند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مسائل حقوقی برخی از پروژه‌های مسکن مهر به این مفهوم است که مشکلاتی در این پروژه‌ها وجود دارد و تا تعیین تکلیف امکان ادامه فعالیت آن‌ها وجود ندارد.
وی افزود: در برخی موارد این پروژه‌ها در مراحل مختلف قضایی قرار دارد که در حال رسیدگی و صدور حکم است.
محمودزاده تاکید کرد: اختلافاتی که بعضا بین اعضای تعاونی ها، تعاونی‌ها و سازنده و همچنین متقاضیان و سازنده وجود دارد باعث شده تعداد واحد‌های مشکل دار مسکن مهر در حدود ۱۰۰ هزار واحد باقی بماند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: از کل پروژه مسکن مهر بیش از ۶۰ هزار واحد باقی مانده است که در ماه‌های آتی تکمیل می‌شود و پروژه مسکن مهر که یک اقدام بسیار بزرگ از نظر مقیاس اجرا در کشور است به پایان می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه پروژه مسکن مهر تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد گفت: مشکلات حقوقی دراختیار ما نیست و هر زمان که رفع مشکل شود ادامه مسیر را طی می‌کند به طوری که پروژه‌ای در ۴۰ درصد پیشرفت مشکل قضایی پیدا می‌کند ۶ ماه بعد ممکن است حکم صادر شود و در آن زمان تازه کار تکمیل پروژه طی شود.
محمودزاده گفت: فارغ از آن واحد‌های مسکونی که دارای مشکل حقوقی هستند مابقی واحد‌های مسکن مهر تا چند ماه آینده به پایان خواهد رسید.