رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان، گفت: ۲۲ خانواده اصفهانی با همت شورای حل اختلاف این شهرستان و اعضا و کارکنان شعبه ۲ شورا‌های حل اختلاف مجتمع شهید محسن حججی اصفهان طی ۵ روز به سازش رسیدند.

محمد موسویان در گفت‌وگو با میزان، اظهار داشت: ۲۲ فقره پرونده خانوادگی، ۲۰ فقره با موضوع نفقه به مبلغ ۷۹ میلیون تومان و ۲ فقره استرداد جهیزیه به شعبه ۲ شورای حل اختلاف اصفهان ارجاع شد که اعضا شعبه ضمن دعوت از زوجین و تشکیل جلسات مستمر سعی در سازش و بازگرداندن زوجین به زندگی مشترک کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تلاش‌های آن‌ها به ثمر نشست و تمامی ۲۲ خانواده اصفهان ظرف ۵ روز به سازش رسیدند و پرونده‌های آنان با مصالحه مختومه گردید و زوجین ضمن سازش با یکدیگر با صلح و دوستی به زندگی و آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.