رییس کل دادگستری شهرستان چالوس اعلام کرد: در آخرین اقدام برای مقابله با تصرف‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی، ۲ هکتار از این اراضی امروز آزادسازی و به چرخه کشاورزی بازگشت.

علی ادبی فیروزجائی در گفت و گو با میزان از رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی کشاورزی چالوس خبر داد و گفت: این عملیات شامل تخریب بیش از ۴۰ قطعه دیوارکشی غیرمجاز درمنطقه” گرامجان” بوده است.

رییس کل دادگستری شهرستان چالوس اظهار داشت: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت ساز، بدون اخذ مجوز‌های قانونی ممنوع بوده و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی با تخریب اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد شد.

وی افزود: این روند در طول سال با جدیت ادامه دارد که گامی در جهت حفظ قدرت تولید وکشاورزی و نیز پیشگیری از به دام افتادن مردم در چنگال زمین خواران سودجو است.