رمضان امیری مدیرکل زندان‌های استان کرمان گفت: بیش از ۸ هزار زندانی به مرخصی رفته اند. وی به تامین بسته‌های حمایتی برای خانواده‌های بی بضاعت مددجویان زندان‌ها نیز اشاره و بیان کرد: کار توزیع این بسته‌ها بر اساس اولویت‌های مورد نظر آغاز شده است. مدیرکل زندان‌های استان کرمان با اشاره به ضریب بالای امنیت و […]

رمضان امیری مدیرکل زندان‌های استان کرمان گفت: بیش از ۸ هزار زندانی به مرخصی رفته اند.

وی به تامین بسته‌های حمایتی برای خانواده‌های بی بضاعت مددجویان زندان‌ها نیز اشاره و بیان کرد: کار توزیع این بسته‌ها بر اساس اولویت‌های مورد نظر آغاز شده است.

مدیرکل زندان‌های استان کرمان با اشاره به ضریب بالای امنیت و آرامش در زندان‌های استان کرمان، گفت: تاکنون هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های استان کرمان وجود نداشته است