رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به تدبیر رهبر انقلاب در عفو سه هزار و ۷۰۰ به متاسبت عید سعید فطر و سالروز آزادسازی خرمشهر، عنوان کرد: ۵۴۰ نفر از این زندانیان از استان همدان هستند.
محمدرضا عدالتخواه در مراسم تکریم و معارفه ریاست دادگستری شهرستان فامنین، تصریح کرد: کادرسازی نیروی ارزشی و انقلابی برای تمام بخش‌های کشور به ویژه در دستگاه قضا یک ضرورت است و ما مؤظف به معرفی نیرو‌های جوان به عنوان پشتوانه نظام در سمت‌های مختلف هستیم تا در آینده شاهد رشد تفکر انقلابیگری در بین مسئولان نظام باشیم.
وی عنوان کرد: به منظور تعیین یک شخص برای جایگاه‌های مسئولیتی همچون دادستان و ریاست دادگستری یک شهرستان، استقرار آن فرد در محل خدمت خود نیز جزء اولویت‌های اصلی ما بوده تا آن مسئول با حضور مستمر در آنجا در ایجاد وحدت بین دستگاه قضا و سایر نهاد‌ها اثربخش‌تر عمل کند
رییس کل دادگستری استان همدان به دیدار مردمی و چهره به چهره خود و دیگر رؤسای دادگستری سراسر استان با مردم اشاره کرد و گفت: با وجود ویروس کرونا این دیدار‌ها همچنان انجام می‌شود و حتی کیفیت کار در این حوزه بهتر شده است.
عدالتخواه در ادامه عدالت را رکن اصلی و اساسی دستگاه قضا و قاضی دانست و اظهار کرد: در مبانی دینی و اعتقادی اعتقاد ما بر این است که قضاوت شأن خداوند متعال است که به ائمه تفویض فرمودند و از ائمه (ع) با شرایط به فقیه جامعه شرایط رسیده است.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب عدالت به دستگاه قضا تفویض شده است و این نهاد به جایگاه و پناهی برای گرفتن حق مظلوم از ظالم تبدیل شده و افرادی که به این دستگاه مراجعه می‌کنند خواستار برقراری عدالت و رفع مظلومیت خود هستند و برای آنان برقراری عدالت امید بخش است.
رییس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: نیروی‌های جدیدی که آمده اند برنامه محور هستند و ما هم از آنان خواستیم تا برنامه کیفی و کمی یک ساله خود را تدوین کنند.
عدالتخواه همچنین به مسئله اساسی “حبس زدایی” به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ریاست قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: همین مورد به جد در دستور کار ما نیز قرار دارد، چرا که ما معتقدیم زندان باید جایی برای قاتلین، افراد شرور و مفسدان اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مراجعات به دادگستری‌ها جزئی و قبل از رسیدن به دادگاه حل شدنی است، افزود: بدین ترتیب برنامه‌های جامعی در ستاد تألیف قلوب و کمیته مصلحین که به تازگی تشکیل شده در نظر گرفته ایم تا با آموزش‌های متعدد در آگهی بخش جامعه برای مصالحه بین طرفین دعوی حرکت جدیدی انجام دهیم.
رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به تدبیر رهبر انقلاب در عفو سه هزار و ۷۰۰ به متاسبت عید سعید فطر و سالروز آزادسازی خرمشهر، عنوان کرد: ۵۴۰ نفر از این زندانیان از استان همدان هستند و این مطلب نشان از کار کارشناسی و پیگیری استان برای کاهش زندانیان دارد.