رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با گزارش مردمی و پیگیری آن از سوی مقامات قضایی، ۶ هکتار از اراضی مرغوب منایع طبیعی رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.

ناصر عتباتی در گفت‌وگو با میزان از رفع تصرف شش هکتار از اراضی مرغوب استان اردبیل بر اساس بررسی‌ها پیرامون یک گزارش مردمی خبر داد.

وی افزود: گزارشی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر تصرف اراضی و تجاوز به منابع طبیعی در سطح گسترده در یکی از بخش‌های اردبیل به دادگستری این استان واصل شد.

رییس کل دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: این گزارش بررسی و مشخص شد که در یک مورد بالغ بر ۲۰ هزار متر و در مورد دوم حدود ۴۰ هزار متر از اراضی مرغوب منابع طبیعی، تصرف شده است.

عتباتی با اشاره به تشکیل پرونده کیفری برای متصرفان و تعقیب قضایی مسئولانی که در این زمینه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، تصریح کرد: با این گزارش مردمی و پیگیری آن از سوی مقامات قضایی، ۶ هکتار از اراضی مرغوب منایع طبیعی رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.

وی از شهروندان خواست که با ارسال گزارش‌ از تخلفات، دادگستری استان اردبیل را در پیشگیری و برخورد با جرایم یاری کنند.