رییس کل دادگستری استان ایلام از مختومه شدن ۷۵ درصد پرونده‌های شعب تجدید نظر در این استان خبر داد.

علی دهقانی با اشاره به اینکه درگذشته انباشت پرونده‌ها در شعب تجدید نظر و دادگاه‌های بدوی و دادسرا‌ها یکی از مشکلات عدیده در دادگستری استان ایلام و دغدغه مراجعین بود، گفت: باتوجه به این موضوع تلاش کردیم تا مشکل را برطرف کنیم به نحوی که از اواسط شهریور سال گذشته، پرونده‌های موجودی شعب تجدید نظر از ۲۱۵۲ فقره به ۵۳۵ فقره رسیده است و معادل ۷۵ درصد موجودی شعب تجدید نظر مختومه شده است.

وی ادامه داد: پرونده‌های موجودی شعب دادگاه‌های بدوی از ۴۷۲۹ فقره به ۲۴۰۴ فقره رسیده است و معادل ۴۹ درصد موجودی شعب این دادگاه‌ها نیز از آمار کسر و مختومه شده است.همچنین پرونده‌های موجودی شعب اجرای احکام از ۱۱۰۳۶ فقره به ۷۹۷۸ فقره رسیده است و معادل ۲۸ ٪ موجودی شعب اجرای ا حکام مختومه شده است.

رییس کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: پرونده‌های موجودی شعب دادستانی، بازپرسی و دادیاری دادسرا‌ها از ۵۲۵۳ فقره به ۳۶۰۳ فقره رسیده است و معادل ۳۲ درصد موجودی دادسرا‌ها مختومه شده است.

  • منبع خبر : میزان