رییس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری با تلاش بی وقفه اعضای شورای حل اختلاف ویژه زندان استان کرمان تعداد ۷۹ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند.
مهدی تقی زاده در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲ شورای حل اختلاف ویژه زندان در سطح زندان‌های استان فعال بوده که با پیگیری موثر و با هدف کاهش جمعیت کیفری اعضای این شعب موفق به آزادی ۷۹ زندانی شده‌اند.
این مقام قضایی در استان کرمان خاطرنشان کرد: در ماه گذشته تعداد ۲۸۹ فقره پرونده جهت صلح و سازش به این شورا‌ها ارجاع شده است.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کرمان در امور شورا‌های حل اختلاف افزود: با تلاش این شعب بیش از ۲۹۱ فقره پرونده مختومه و ۲۱۶ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.