قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی 01 نوامبر 2020

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

مشروح قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در ادامه می آید.

مقالات حقوقی
ممنوعیت حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی 28 اکتبر 2020
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی

براساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام این نهاد در حذف سوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست.

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ 27 اکتبر 2020

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ

در بخشی از نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ، آمده است: لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند.

شيوه های كيفری حمايت از محيط زيست 21 اکتبر 2020

شيوه های كيفری حمايت از محيط زيست

سؤال اين است كه آيا ضرورت دارد براي حمايت از محيط زيست از ابزار حقوق جزا و مجازات استفاده نماييم يا خير؟ و آيا براي حمايت از محيط زيست می توان تنها از ساير حوزه ها و رشته های حقوق همانند حقوق اداری يا مدنی استفاده نمود، بدون اين كه نيازی به به كارگيری حقوق جزا باشد؟

آدم ربایی، مجازات آدم ربایی در قانون ایران و مختصات جرم آدم‌ربایی 19 اکتبر 2020

آدم ربایی، مجازات آدم ربایی در قانون ایران و مختصات جرم آدم‌ربایی

رضایت نداشتن شخص ربوده‌ شده یکی از شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی است. این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا به این معناست که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده‌ شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده‌ شده، تحقق این جرم منتفی است.

جرائم خاص شامل چه عناوینی است؟ 18 اکتبر 2020

جرائم خاص شامل چه عناوینی است؟

مفاسد اخلاقی مشتمل بر تمام مصادیق آن (انحراف جنسی، مزاحمت های خیابانی، فرار از منزل که بیشتر شامل دختران میشود، انحراف اخلاقی جوانان) از زمره جرایم خاص هستند.

پایه سنوات کارگران، قانون پایه سنوات کارگران و تفاوت پایه سنواتی و سنوات پایان خدمت 13 اکتبر 2020

پایه سنوات کارگران، قانون پایه سنوات کارگران و تفاوت پایه سنواتی و سنوات پایان خدمت

هر ساله شورای عالی کار هنگام تصویب بخشنامه مزد و تعیین حداقل مزد مبلغ پایه سنواتی آن سال را نیز تعیین می نماید. بنابر این به صورت تجمعی بایستی برای کارگری که حداقل یکسال سابقه داشته بایستی مورد محاسبه قرار گیرد.

قتل ناشی از اشتباه هدف، قتل ناشی از اشتباه در هویّت، مجازات قتل شبه‌عمدی و مجازات قتل خطای محض 10 اکتبر 2020

قتل ناشی از اشتباه هدف، قتل ناشی از اشتباه در هویّت، مجازات قتل شبه‌عمدی و مجازات قتل خطای محض

قتل به عنوان مهمترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان ها و مکان ها بوده و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است، که از با اهمیت ترین دارایی هر فرد محسوب می گردد. به همین دلیل بخش عمده ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می گردد که از آن جمله می توان به اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.

نگاهی به قانون مسئولیت مدنی 06 اکتبر 2020

نگاهی به قانون مسئولیت مدنی

قانون مدنی مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ‌رسیده و به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا ‌است.

قرارداد محرمانگی اطلاعات، مفاد قرارداد محرمانگی اطلاعات و قرارداد محرمانگی اطلاعات یک جانبه و دو جانبه 06 اکتبر 2020

قرارداد محرمانگی اطلاعات، مفاد قرارداد محرمانگی اطلاعات و قرارداد محرمانگی اطلاعات یک جانبه و دو جانبه

قرارداد محرمانگی اطلاعات ( Non-disclosure agreement) قراردادی است که افراد و شرکت‌ها برای حفاظت از اطلاعات ارزشمند خود در روند همکاری با دیگران به‌ کار می‌گیرند.

خیار عیب، خیار عیب در نظر فقها، مفهوم عیب در حقوق و خیار عیب در قانون مدنی 05 اکتبر 2020

خیار عیب، خیار عیب در نظر فقها، مفهوم عیب در حقوق و خیار عیب در قانون مدنی

عقود لازم جزء عقدهایی به شمار می روند که نمی توان خود به خود آنها را فسخ یا از بین برد؛ ولی به موجب اسبابی می توان آنها را از لزومیت خارج کرد؛ از عواملی که موجب فسخ عقود لازم می شود خیارات است که ازجمله آن خیارات، خیار عیب است؛ به عبارت دیگر، از موجبات قانونی به هم زدن عقود لازم، فسخ عقد از طریق خیارات است؛ از دیدگاه فقها به «سلطنت بر فسخ العقد» نام برده شده است.