محمودرضا حاجي نصراله، نماينده تعدادي از دفاتر خدمات مسافرت هوايي، گردشگري و زيارتي در نامه ای به رييس قوه قضاييه، خواستار برخورد با دفاتر و سايت هاي بدون مجوز شد.

محمودرضا حاجی نصرالهیمحمودرضا حاجي نصراله، نماينده تعدادي از دفاتر خدمات مسافرت هوايي، گردشگري و زيارتي در نامه ای به رييس قوه قضاييه، خواستار برخورد با دفاتر و سايت هاي بدون مجوز شد.
در این نامه آمده است: متاسفانه چند صباحیست که عده ای در قالب اشخاص حقیقی، دفاتر، شرکت های نامرتبط و سایت ها و اپلیکیشن های فروش آنلاین، بصورت آشکار یا در فضای مجازی اقدام به فروش خدمات سفر و گردشگری (اعم از بلیط ،تور،هتل،ویزا و…) بدون داشتن هیچگونه مجوزی از سازمانهای مربوطه مینمایند . این اتفاق نامیمون باعث :
۱-تضییع حقوق دولت(عدم پرداخت مالیات وارزش افزوده و بیمه…)
۲-تضییع حقوق شرکت ها و دفاتر دارای مجوز و قانونی
۳-عدم نظارت و رصد فعالیت های آنها که مباحث تخلف ، کلاهبرداری و پولشویی را به همراه داشته و دارد
۴-خدشه و لطمه جبران ناپذیربه حیثیت و اعتبار دفاترقانونی و بطور کل صنعت گردشگری
۵-عدم رعایت استانداردها و دستورالعمل های حرفه ای و آیین نامه ها در انجام کار که باعث نارضایتی مسافران میگردد.
لذا از رييس محترم قوه قضاييه در خواست داریم که در جهت احقاق حق قانونی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، گردشگری و زیارتی دستورات لازم جهت جلوگیری از فعالیت آنها را صادر کند