نماينده تعدادي از دفاتر خدمات مسافرت هوايي ، گردشگري و زيارتي به رييس قوه قضاييه در خصوص دفاتر و سايت هاي بدون مجوز نامه نوشت محمودرضا حاجي نصراله عنوان داشت متاسفانه چند صباحیست که عده ای در قالب اشخاص حقیقی ، دفاتر، شرکت های نامرتبط و سایت ها و اپلیکیشن های فروش آنلاین ، بصورت […]

نماينده تعدادي از دفاتر خدمات مسافرت هوايي ، گردشگري و زيارتي به رييس قوه قضاييه در خصوص دفاتر و سايت هاي بدون مجوز نامه نوشت

محمودرضا حاجي نصراله عنوان داشت متاسفانه چند صباحیست که عده ای در قالب اشخاص حقیقی ، دفاتر، شرکت های نامرتبط و سایت ها و اپلیکیشن های فروش آنلاین ، بصورت آشکار و یا در فضای مجازی اقدام به فروش خدمات سفر و گردشگری (اعم از بلیط ،تور،هتل،ویزا و…)بدون داشتن هیچگونه مجوزی از سازمانهای مربوطه مینمایند .
این اتفاق نامیمون باعث :
۱-تضییع حقوق دولت(عدم پرداخت مالیات وارزش افزوده و بیمه …)
۲-تضییع حقوق شرکت ها و دفاتر دارای مجوز و قانونی
۳-عدم نظارت و رصد فعالیت های آنها که مباحث تخلف ، کلاهبرداری و پولشویی را به همراه داشته و دارد
۴-خدشه و لطمه جبران ناپذیربه حیثیت و اعتبار دفاترقانونی و بطور کل صنعت گردشگری
۵-عدم رعایت استانداردها و دستورالعمل های حرفه ای و آیین نامه ها در انجام کار که باعث نارضایتی مسافران میگردد.
لذا از رييس محترم قوه قضاييه در خواست داشتيم که در جهت احقاق حق قانونی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی دستورات لازم جهت جلوگیری از فعالیت آنها را صادر نمايد.