آبان 98
نادر مختاری در زمان حوادث آبان ۹۸، به جرم سرقت در زندان بوده است 23 سپتامبر 2020

نادر مختاری در زمان حوادث آبان ۹۸، به جرم سرقت در زندان بوده است

رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در راستای سلسله اقدامات خود در چارچوب پروژه تبلیغاتی علیه مبارزه همه جانبه دستگاه قضایی با فساد و دانه درشت‌های مفسد اقتصادی، اخیراً مدعی شده‌اند که یک زندانی به نام «نادر مختاری» در زندان فوت کرده است.