آزمون وکالت
ظرفیت پذیرش ۷۰۰۰ نفر در صورت کسب حدنصاب نمره 26 سپتامبر 2020
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار شد

ظرفیت پذیرش ۷۰۰۰ نفر در صورت کسب حدنصاب نمره

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه چهارم مهر ماه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار شد؛ سقف ظرفیت پذیرش وکیل در آزمون امسال مرکز وکلای قوه قضائیه ۷ هزار نفر از سوی این مرکز اعلام شده است.

۳ مهر، برگزاری آزمون وکالت ۹۹ مرکز وکلای قوه قضائیه/بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارشناسان را با اطلاع ما انتخاب کنند 23 سپتامبر 2020

۳ مهر، برگزاری آزمون وکالت ۹۹ مرکز وکلای قوه قضائیه/بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارشناسان را با اطلاع ما انتخاب کنند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از برگزار آزمون وکالت این مرکز در ۳ مهر امسال خبر داد.