آل سعود
گزارش های مضحک و تکراری بدون سند شورای حقوق بشر علیه ایران 29 مه 2020

گزارش های مضحک و تکراری بدون سند شورای حقوق بشر علیه ایران

حقوق بشر، واژه‌ای که این روز‌ها ابزاری برای نظام سلطه شده است تا بتواند از آن برای فشار به کشور‌های مستقل استفاده کند.