اراضی زرعی
اعاده به وضع سابق بیش از ۵۱ هکتار از اراضی باغی و زراعی در مازندران 23 سپتامبر 2020

اعاده به وضع سابق بیش از ۵۱ هکتار از اراضی باغی و زراعی در مازندران

رییس کل دادگستری استان مازندران از اعاده به وضع سابق بیش از ۵۱ هکتار از اراضی زراعی و باغی در این استان خبر داد.