ایرانشهر
بازداشت رییس شورای شهر ایرانشهر 22 سپتامبر 2020

بازداشت رییس شورای شهر ایرانشهر

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر از بازداشت رییس شورای شهر این شهرستان خبر داد.