بخش باغ بهادران
رفع تصرف ۵۰ هزار مترمربع از بستر رودخانه زاینده‌رود در باغ‌بهادران/ تخریب‌ویلاهای متجاوز به بستر زاینده‌رود؛ از امروز 22 سپتامبر 2020

رفع تصرف ۵۰ هزار مترمربع از بستر رودخانه زاینده‌رود در باغ‌بهادران/ تخریب‌ویلاهای متجاوز به بستر زاینده‌رود؛ از امروز

رییس حوزه قضایی بخش باغ‌بهادران اصفهان گفت: از روز اول مهرماه، به موجب حکم قانونی، رفع تصرف و خلع ید از سایر ویلا‌های غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود در بخش باغ‌بهادران اصفهان با قاطعیت آغاز می‌شود و به عنوان مَطلع این کار، تخریب مستحدثات ویلا‌های متجاوز به حریم رودخانه زاینده‌رود در شرف انجام است.