تغییر جنسیت
چند اپیزود از تغییر جنسیت در فقه، مهریه، نفقه و ارث 24 سپتامبر 2020

چند اپیزود از تغییر جنسیت در فقه، مهریه، نفقه و ارث

تغییر جنسیت، تبدیل جنس مذکر به جنس مونث یا بر عکس، با استفاده از روش های پزشکی مثل جراحی و تزریق داروهای خاص است. بررسی فقهی موضوع تغییر جنسیت، به بیان انواع تغییر جنسیت بستگی دارد و تا این اقسام به درستی روشن نشود، نمی توان نظر قاطع درباره آن داد.