توقیف اموال
هر آنچه که باید درباره سفته بدانید 01 نوامبر 2020

هر آنچه که باید درباره سفته بدانید

سفته نوعی سند تجاری است که در قانون موارد مختلفی برای آن ذکر شده است.

طلبکار چه اموالی از بدهکار را نمی‌تواند بگیرد؟ 17 سپتامبر 2020

طلبکار چه اموالی از بدهکار را نمی‌تواند بگیرد؟

اگر طلبکار به دنبال توقیف اموال بدهکار باشد باید بداند که امکان توقیف بسیاری از اموال را ندارد.