جرائم خشن
همکاری اعضای سامانه سجام در طرح جامع پیشگیری از جرائم خشن 17 سپتامبر 2020

همکاری اعضای سامانه سجام در طرح جامع پیشگیری از جرائم خشن

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خوزستان از اعضای سامانه سجام درخواست کرد تا با ارائه راهکار‌های پیشنهادی خود در طرح جامع پیشگیری از جرائم بویژه جرائم خشن شرکت کنند.